Aikuiset

Aikuiset ovat yli 23-vuotiaita partiolaisia, joilla heilläkin on tärkeä roolinsa partiomaailmassa.  Osa aikuisista on mukana viikkotoiminnassa, osa aputoiminnoissa ja osa ”reservissä” leirejä, juhlia ja esim. kilpailujen järjestelyjä varten.

Partio on elämäntapa, joka saa lippukunnan veteraanitkin vuodesta toiseen liikkeelle aistimaan niin tutun partioleirin tuoksua ja tunnelmaa!