vaeltajat

Vaeltajat ovat 18-22-vuotiaita partionuoria. Vaeltajat muodostavat lippukunnan voimavaran erilaisisssa tilaisuuksissa ja tempauksissa. Vaeltajien toiminta koostuukin pitkälti muiden ikäkausien johtamisesta, lippukunnan, piirin ja joskus jopa SP:n pesteissä toimimisesta sekä erilaisten partioprojektien toteuttamisesta. Partiopukki vierailee vaeltajien toimesta aattoiltana kymmenissä perheissä.